Sohbet Girişi
Reklam 1 Kod Alanı

Allah Neden Evlat Vermez?

Allah Neden Evlat Vermez?
Reklam 3 Kod Alanı

Allah neden evlat vermez? Peygamberimizin (s.a.s.) Hz. Aişe’den (r.a.) çocuğu var mıdır? Allahʼın bazı ailelere evlat verme ve vermemesinin hikmeti nedir?

Çocuk sahibi olamamak, içinde fiziksel, ruhsal, kültürel yönleri barındıran ve hikmetler olan çok yönlü bir durumdur.

Reklam 5 Kod Alanı

NEDEN ÇOCUĞUM OLMUYOR?

Bazen sebeplere tevessül edilip duâ ile Hakkʼa tevekkülde de bulunulmasına rağmen, Cenâb-ı Hak çocuk ihsân etmeyebilir. Bunun pek çok hikmeti vardır. Zira gaybı Allahʼtan başkası bilemez. Hakkımızda neyin hayır, neyin şer olduğunu, Rabbimiz bizden daha iyi bilir. Oʼnun bizim hakkımızdaki takdîri, bizim kendi arzu ettiklerimizden şüphesiz ki daha hayırlıdır.

Cenâb-ı Hakkʼın bazı nîmetlerden kullarını mahrum bırakması, onların sabredip ilâhî takdîre rızâ göstererek Hak katındaki derecelerinin daha da yükselmesi ve o nîmetlerden çok daha hayırlı ve kalıcı olan uhrevî mükâfatlara nâil olmaları içindir. Bu bakımdan dâimâ ilâhî takdîre sabır, şükür, hamd, rızâ ve teslîmiyet hâlinde olmamız îcâb eder.

PEYGAMBERİMİZİN HZ. AİŞE’DEN (R.A.) ÇOCUĞU VAR MIDIR?

Allah Teâlâʼnın, kullarından bazı nîmetleri esirgemesi, o kullarını sevmediği mânâsına gelmez. Nitekim Peygamber Efendimizʼin zevce-i tâhiresi Hazret-i Âişe Vâlidemizʼin de çocuğu olmamıştı. Lâkin Âişe Vâlidemiz, ilmiyle, irfânıyla, ahlâkıyla bütün bir ümmetin annesi olmuştur.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu âdeta bir fıkıh âlimesi olarak yetiştirmiş ve onun hakkında;

“Dîninizin üçte birini Âişe’nin evinden öğrenin!” buyurmuştur. (Deylemî, II, 165/2828)

Nitekim yeğenleri vasıtasıyla ümmete dersler veren ve ashâb-ı kirâm arasındaki yedi müctehidden biri olan Hazret-i Âişe’nin 300’e yakın talebesi olmuştur. İbn-i Abbâs v’nın ifadesiyle Âişe Vâlidemiz’in içtihâdından faydalanmayan hiçbir müctehid yoktur.

Reklam 4 Kod Alanı
admin 36
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
Reklam 2 Kod Alanı
söz
yukarı