Sohbet Girişi
Reklam 1 Kod Alanı

Kadın, Kadınlara Namaz Kıldırabilir mi?

Kadın, Kadınlara Namaz Kıldırabilir mi?
Reklam 3 Kod Alanı

Kadının imam olmasının ve namaz kıldırmasının hükmü nedir? Kadın, kadınlara namaz kıldırabilir mi? Diyanet cevapladı.

Şâfi ve Hanbelî mezheplerine göre bir kadının, kadınlara namaz kıldırmasında hiçbir sakınca yoktur. Bu görüşte olanlar, Hz. Peygamber’in(s.a.s.) Ümmü Varaka’ya kendi ev halkına namaz kıldırmasına izin vermesini (Ebû Dâvûd, Salât, 62; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VL, 255; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, I, 597) delil gösterirler.

Reklam 5 Kod Alanı

KADININ KADINLARA NAMAZ KILDIRMASI CAİZ Mİ?

Hanefî mezhebine göre kadının, kadınlara namaz kıldırması caiz olmakla birlikte, mekruhtur. (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 207); Mâlikîlere göre ise caiz değildir. (İbn Rüşd, Bidâye, I, 145; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 156)

Kadının kadınlara namaz kıldırması hâlinde, cemaatten öne geçmeyip diğer kadınların hizasında/arasında durması gerekir. (Abdürrezzâk, el-Musannef, III, 140-141; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 37-38; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 305-306)

5 VAKİT NAMAZ NASIL KILINIR? (KADINLAR İÇİN)

Reklam 4 Kod Alanı
admin 24
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
Reklam 2 Kod Alanı
söz
yukarı