Sohbet Girişi
Reklam 1 Kod Alanı

Kefil Olma Karşılığında Para Almak Caiz mi?

Kefil Olma Karşılığında Para Almak Caiz mi?
Reklam 3 Kod Alanı

Ücret karşılığı kefil olunabilir mi? Kişinin bir borca kefil olması karşılığında ücret alması caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Reklam 5 Kod Alanı

KİŞİNİN BİR BORCA KEFİL OLMASI KARŞILIĞINDA ÜCRET ALMASI CAİZ MİDİR?

Kefalet teberru niteliğindedir. Dolayısıyla kefilin, kefalet akdine karşılık ücret almayı şart koşması caiz değildir. Zira ücret almak teberru kavramına aykırıdır. Ayrıca gerektiğinde asıl borçlunun borcunu ödeyeceği için kefil aynı zamanda borç veren konumundadır. Kefalete karşılık ücret alması halinde faizli işlemde bulunmuş olur. (İbnü’l-Hümâm, Feth, VII, 186; Desûkî, Hâşiye, III, 77)

Ancak günümüzdeki bazı ilim adamları ücretsiz kefil bulunmaması halinde, zaruret veya ihtiyaç sebebiyle maslahata binaen borçlunun teminat mektubunda olduğu gibi ücret karşılığı kefalet akdi yapmasının caiz olacağı kanaatindedirler. (Bkz. “Kefâlet”, DİA, XXV, 177)

FAİZLİ İŞLEMLERDE ARACILIK ETMEK VE KEFİL OLMAK CAİZ MİDİR?

Reklam 4 Kod Alanı
admin 32
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
Reklam 2 Kod Alanı
söz
yukarı